حرف ز أرز

سوزه = سوجه . ۷۸ میلیارد دلار، در رتبه ۶۸ بازار قرار داشته و سهم ۰

2022-12-07
    الفتى النبيل ح 41
  1. ارغز = ارغج
  2. طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق
  3. به دلیل
  4. چون به دست ما سپارد زلف مشک افشان خویش
  5. ک