Depenalizacja

 

Przychylam się do wprowadzenia poprawki do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485), która określała by nowa wartość , depenalizacyjną ilość Marihuany, jako ilość do 5 gram. Depenalizacja jest wskazana, aby obywatel nie był na łasce sądu, który sam nie wie jak interpretować ma ilość określoną słowem a nie liczbą.

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii art. 62.a

 

Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii art. 62

 

1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5.
3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii art. 63

 

1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2.Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom ustawy, zbiera mleczko makowe, opium, słomę makową, liście koki, żywicę lub ziele konopi innych niż włókniste.
3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest uprawa mogąca dostarczyć znacznej ilości słomy makowej, liści koki, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

 

Pięć Gram

 

Uważam, iż Pięć Gram było by ilością optymalną. Przeciętny student, który jest użytkownikiem Marihuany wybierający się na imprezę posiada zwykle ilość nie większą niż Pięć Gram. Z jednego Grama Marihuany można wykonać jednego skręta – blanta.

 

Dać palec to wezmą całą rękę.

 

Poprawka do ustawy określała by nową wartość nie obciążoną karą ograniczenia czy pozbawienia wolności dotyczącą Marihuany. Ma to szczególne znaczenie dla zdrowia emocjonalnego i mentalnego obywateli Rzeczpospolitej Polski.

 

 

 

Uncja

 

Stowarzyszenie Wolne Konopie, planuje złożyć projekt ustawy dotyczący dekryminalizacji Uncji Marihuany. Osobiście uważam, że jest to ilość zbyt duża. Dekryminalizacja Uncji stwarza problemy natury sprzyjania rozwojowi “dilerstwa”, ponieważ, gdy kupisz Uncję to cena za 1 Gram jest znacznie niższa, a to rzutuje na to, że dana osoba może zacząć myśleć o odsprzedaży części Marihuany, aby swoją cześć mieć za darmo lub nawet zarobić. Co więcej, mała ilość “towaru” w kategorii handlu przyczynia się do nieczystych zagrań jak obcinka. Sprzedaż przyciętego grama.

 

Po prostu chodzi o to, aby nie wychodzić z domu z większą ilością niż 5 gram Marihuany.

 

Depenalizacja, a Dekryminalizacja

 

Depenalizacja w dalszym ciągu zakłada nakładanie grzywny, na przykład za palenie w miejscu publicznym, z kolei dekryminalizacja czyni Marihuanę legalną. Gdy rozmawiamy o ustawie o przeciwdziałaniu narkomani należy skupić się dokładnie na tym zagadnieniu. Projekt ustawy, który ma zostać przedstawiony 20 kwietnia 2021 w Sejmie Rzeczpospolitej Polski zakłada dekryminalizacje 5 gram suszu Marihuany.

 

Brak nakładania grzywien sprawia możliwym palenie Marihuany pod Komendą Policji. Co więcej, budżet Polski potrzebuje wpływów z grzywien.

 

 


 

 

 

Przykładowy cennik Marihuany

 

  • 1 gram – 50 złotych polskich
  • 5 gram – 200 złotych polskich
  • 29 gram – 700 złotych polskich (Uncja Polska)

 

 

 

 

 

Palenie Marihuany w miejscach publicznych sprzyja zagadnieniu “mam smaka na Maca”

 

Gdy już raz dasz, ciężko jest zabrać. Ustawa to skomplikowany mechanizm (wytyczna), swego rodzaju “silnik” (wraz z innymi ustawami), który należy dokładnie wyważyć metodą “złotego środku”.