Disclaimer

Firma KRAKSON Maciej Soroczyński z siedzibą w Gorlicach zrzeka się pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za działania swoich klientów, które są w niezgodzie z prawem. W tym, w szczególności w udzielaniu pomocy osobą trzecim, tzw. “pomocnictwa” w zakresie produkcji substancji zabronionych. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomani z dnia 29 .07.2005 roku (Dz. U. 2005 Nr 179 poz. 1485) rozdział 6, artykuł 45, ustęp 4:

4. Uprawa konopi innych niż wymienione w ust. 3 jest zabroniona.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomani z dnia 29.07.2005 roku (Dz. U. 2005 Nr 179 poz. 1485) Rozdział 6, artykuł 45, ustęp 3:

3.Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo – papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa

Podkreślamy. Ziarenka Marihuany sprzedawane są tylko i wyłącznie osobą pełnoletnim w celach kolekcjonerskich. Uprawa i hodowla Konopi Indyjskich innych niż włókniste na terenie Rzeczpospolitej Polski jest ZABRONIONA.

Pełna treść USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANI dostępna jest na stronie Sejmu RZECZPOSPOLITEJ POLSKI w Internetowym Systemie Aktów Prawnych (ISAP). ZOBACZ